אנו משתמשים בעוגיות כדי לנתח תנועה ולשפר ללא הרף את האתר שלנו.

בואו נפגש!קפה טוב עלינו צרו קשר
דלג לתוכן הראשי
spirent
15 אפר, 2024

הערך של Zero Trust Network Access

סוג חדש של ארכיטקטורה בשם Zero Trust Network Access (רשת בגישת "אפס אמון") העוזרת להבטיח את בטיחות ושלמות המידע, ולאפשר מעבר לגישה דינמית יותר המבוססת על מדיניות. קראו על היתרונות של גישת ה-Zero Trust ("אפס אמון") ופתרונות אימות רלוונטיים.
פורסם על ידי: content 15 אפר, 2024
הערך של Zero Trust Network Access

הערך של Zero Trust Network Access

ארכיטקטורות של אבטחת רשתות נמצאות בתהליך שינוי. נחקור סוג חדש של ארכיטקטורה בשם Zero Trust Network Access (רשת בגישת "אפס אמון") וכיצד היא עוזרת להבטיח את בטיחות ושלמות המידע, ולאפשר מעבר לגישה דינמית יותר המבוססת על מדיניות, לעומת הגישה הסטטית הממוקדת במידע. תקראו על היתרונות של גישת ה-Zero Trust ("אפס אמון") ופתרונות אימות רלוונטיים.

אבטחת רשת טיפוסית מהעבר הסתמכה על רעיון של היקף רשת (network perimeter), בהנחה ש"אמון, אבל אמת" הוא עקרון מספק. אמון ניתן על בסיס האם המשתמש, המכשיר או האפליקציה היו בתוך או מחוץ לגבולות הרשת האלו.

רשתות עם היקף אבטחה מוגנות על ידי מחסומי אבטחה, וכאשר אלו נחצים – ניתן אמון. משתמשים/מכשירים יכולים לנוע ברשת ולבצע תנועות לרוחב תוך קבלת גישה למשאבים ולמידע רגיש. סוג זה של אבטחת רשת היקפית יצר צינור איום לשחקנים זדוניים אם הם מצליחים לעבור אותו. ברגע שהם בפנים, יש להם גישה לנתונים, אפליקציות ומשאבים. עם משאבים ושירותים השוכנים בכל מקום ברשתות הפיזיות ובענן, שטח התקיפה גדל בצורה משמעותית. לכן, ישנה חשיבות מכרעת לכך שאבטחת הגישה תתפתח במהירות מעבר לאבטחת היקף טיפוסית.

היתרונות של גישת "אפס אמון" (Zero Trust)

Zero Trust Network Access (ZTNA) היא ארכיטקטורת אבטחה מתפתחת המבוססת על ביטול האמון המובנה, והסתמכות על העיקרון של "אף פעם לא לסמוך ותמיד לאמת". ZTNA דורשת אימות ובדיקות הרשאה קבועות של ה"נושא" (Subject) לפני שהוא מקבל גישה ל"משאב" (Resource). לבקשת המשאב מתבצעת הערכת זהות, ועל סמך גורמים הקשריים עדכניים כגון זהות המשתמש, סוג השירות וכדומה, ZTNA מתירה גישה של "ההרשאה הנמוכה ביותר" (least privilege) לשירות ספציפי, לא לכל הרשת, עבור אותו גורם מורשה.

ZTNA מיישמת את גישת "אמון אפס" ללא קשר לשאלה האם האובייקט נמצא בתוך או מחוץ להיקף האבטחה, ותמיד מאמתת לפני מתן גישה. זה מבטיח בטיחות ושלמות של נתונים והופך את ZTNA למאפשר מרכזי עבור המעבר מאבטחת היקף עם גישה סטטית, ממוקדת מרכז נתונים לגישה דינמית יותר, מבוססת מדיניות ומוכוונת הקשר, המאפשרת אבטחה של משאבי הרשת המבוזרים והמבוססים על ענן של היום. בשל האופי האלסטי, הדינמי והמבוזר הטבוע ברשתות של היום, אימות ביצועים, אבטחה וחוויית משתמש הופכים לקריטיים עוד יותר להצלחת ארגונים.

אימות ZTNA והשפעתו על איכות חווית המשתמש

Spirent תומכת בארכיטקטורות Zero Trust Network Access עם CyberFlood ZTNA Test Builder החדש. הפתרון מסייע לאמת את הביצועים, המדרגיות והיעילות של נקודות אכיפת מדיניות ZTNA (Policy Enforcement Points – PEP) ואת ההשפעה על איכות חווית המשתמש (QoE).

יחידות קצה  CyberFlood מתקשרים עם נקודות אכיפת מדיניות (PEP) וספק הזהות (IdP) עם משתמשים מורשים ובלתי מורשים מדומים, המדמים תעבורה וניגשים ליישומים מוגנים. [המשך בתיאור הדוגמה מהמקור]

 

Reimagining Network Security: The Imperative for Zero Trust Access

In the digital age, where traditional network perimeters are dissolving, the historical model of "Trust, but Verify" based on perimeter security has proven insufficient. Previously, trust was automatically extended to users, devices, or applications once inside a network's boundaries. This method assumed that anything inside these boundaries was safe—a notion that has led to vulnerabilities and allowed malicious actors to exploit internal network access after breaching the perimeter. With the shift of resources to both physical and cloud networks, the need for an evolved approach to network security is undeniable.

Advancing Beyond Perimeter Security with Zero Trust

Zero Trust Network Access (ZTNA) represents a transformation in how network security is approached, moving away from inherent trust to a model that lives by "Never Trust, Always Verify." This approach requires consistent authentication and authorization before access is granted to any resource. ZTNA evaluates the identity and context of each request—like user identity and type of service—granting only the necessary access to specific services rather than the entire network. This methodology applies universally, regardless of whether an entity is inside or outside the traditional security perimeter.

The adoption of Zero Trust ensures the safety and integrity of data, positioning ZTNA as a pivotal component in the transition from static, data-center-centric security models to dynamic, policy-driven frameworks that are equipped to secure distributed and cloud-based resources.

Spirent's Role in Empowering Zero Trust Networks

Spirent enhances the implementation of Zero Trust architectures through its innovative CyberFlood ZTNA Test Builder. This tool is designed to validate the performance, scalability, and effectiveness of ZTNA Policy Enforcement Points (PEPs) and their impact on end-user Quality of Experience (QoE). By simulating both authorized and unauthorized users, Spirent's CyberFlood interacts with PEPs and Identity Providers (IdPs), facilitating robust testing of access control mechanisms.

The Dynamics of Zero Trust Validation

Consider a scenario where different users attempt to access an HTTPS-based application:

  • User 1 is authorized.
  • User 2 fails authentication due to incorrect credentials.
  • User 3 is unauthorized.

In this context, the Policy Enforcement Point (PEP) plays a crucial role:

  1. It intercepts the access request.
  2. Redirects the request for authentication.
  3. Validates user identity and authorization.
  4. Allows or blocks traffic based on policy decisions.

Spirent's CyberFlood provides detailed reporting on the attempts, capturing data on successful identity sessions, failed authentications, and authorization denials. This granularity helps organizations understand and optimize their security posture.

Enhancing Security Measures with Spirent’s CyberFlood

The CyberFlood ZTNA Test Builder empowers organizations to:

  • Evaluate the performance, scalability, and security efficacy of ZTNA PEPs that use standards like SAML and OIDC.
  • Assess the integration scale of Okta Identity Providers (IdP) and their impact on PEP responsiveness.
  • Conduct proactive assessments to ensure the functionality, performance, and effectiveness of Zero Trust policies and PEPs, allowing for timely adjustments to address any deviations.

The Strategic Impact of Zero Trust

Implementing Zero Trust Network Access not only tightens security but also aligns with modern network demands, offering significant benefits such as enhanced data protection, reduced attack surface, and improved compliance with regulatory requirements. By adopting Spirent’s solutions, organizations can achieve a robust security framework that supports dynamic and scalable network environments.

In conclusion, as networks become more complex and perimeter-less, Spirent's role in advancing Zero Trust security through comprehensive testing and validation becomes increasingly vital. Organizations looking to modernize their security architecture will find in Spirent a powerful ally for ensuring their networks are resilient against both current and emerging threats.

 

איך אפשר לעזור?

חייגו אלינו: 036450780

נוסף פריט לסל

No products in the cart.